TE2800-1059


TE2800-1059 owner : Jan (B)

TE2800-1059 registration number: BCH-408


Jan Martens kocht zijn TE2800-1059 van zijn moeder, mijn zuster, in 1975.
De auto was origineel in twee kleuren blauw geschilderd.
De auto heeft daarna vele jaren stil gestaan en is gedeeltelijk gerestaureerd.

Vic Heylen


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s