| SPONSORS NEEDED |


Beste bezoekers, omdat ons STACK platform ermee op houd te bestaan, zijn we genoodzaakt alles aan data over te zetten.
Helaas zijn hier kosten aan verbonden, en vragen jullie om sponsoring / donaties.
Een website, domein namen, server etc. kost nu eenmaal geld, en tot op heden zijn deze kosten voldaan door Stephan & Ben.
Wanneer jullie een bijdrage zouden willen leveren dan kan dat door je bijdrage over te maken op rekening:

NL86ABNA0565043315 t.n.v. DETC

Alvast heel erg bedankt, en spoedig een update van de TE2800.com site
Voor vragen, stuur een mail naar Mail@TE2800.com

Lees hier het verhaal over STACK


Dear visitors, because our STACK platform starts to end, we have to migrate all data to a different platform.
Unfortunatly cost’s are involved.
A website, domain names, server etc. is not for free, and till now all the finances have been supported by Stephan & Ben.
When you are willing to support us, you can send your contribution to:

DETC – NL86ABNA0565043315

Already many thanks, and soon a update of the TE2800.com site.
For questions, send a mail to Mail@TE2800.com

Read more about STACK (dutch)


Sehr geehrte Besucher, da unsere STACK-Plattform zu Ende geht, müssen wir alle Daten auf eine andere Plattform migrieren.
Leider sind Kosten damit verbunden.
Eine Website, Domainnamen, Server usw. sind nicht kostenlos, und bis jetzt wurden alle Finanzen von Stephan & Ben unterstützt.
Wenn Sie bereit sind, uns zu unterstützen, können Sie Ihren Beitrag senden an:

DETC – NL86ABNA0565043315

Vielen Dank und bald ein Update der TE2800.com Seite.
Bei Fragen senden Sie eine E-Mail an Mail@TE2800.com